Biomateriale metalice

Programul de masterat îşi propune să formeze manageri cu puternice cunoştinţe, atât la nivel economic cât şi la nivel tehnic. Viziunea largă dobândită de către absolvenţii programului de master constituie o bază solidă în vederea orientării societăţilor comerciale în direcţia dezvoltării durabile. Acestea sunt premisele de la care se porneşte pentru alegerea specializarii propuse. Principalele abilităţi si competenţe dobândite se refera la: – cunoaşterea în profunzime a tehnologiilor moderne de producere a materialelor metalice; – realizarea analizelor complexe tehnico-economice menite să asigure creşterea competitivităţii societăţii în care va activa absolventul; – conceperea şi implementarea strategiilor coerente, în concordanţă cu realităţile pieţii muncii la nivel local, regional şi mondial.

Admitere

Programe de invatamant

Planuri de invatamant
Anul I
Anul II