Books

2016

Antoniac I; editor; Handbook of Bioceramics and Biocomposites (1386 pag.), Vol. 1, 2, Springer International Publishing, 2016, ISBN 978-3-319-12459-9, ISBN 978-3-319-12460-5 (eBook)

2015

Dan Batalu, Ghid de proiectare a implanturilor medicale, Politehnica Press, București, 2015, 119 p. ISBN: 978-606-515-601-2

Mircea Dobrescu, Marius Vasilescu, Materiale și produse ecologice, Editura PRINTECH, București, 2015, 143 p. ISBN: 978-606-23-0366-2

2014

Dan Batalu, Proiectare asistată de calculator cu AutoCAD. Aplicații în proiectarea implanturilor medicale, Politehnica Press, București, 259 p. ISBN: 978-606-515-561-9

2013

Antoniac I; editor; Biologically responsive biomaterials for tissue engineering, Series: Springer Series in Biomaterials Science and Engineering (254 pag.), Vol. 1, Ed. Springer, 2013, ISBN 978-1-4614-4327-8, ISBN 978-1-4614-4328-5 (eBook)

2011

Antoniac I; Laptoiu D; Blajan AI; Cotrut C; Instrumentar și dispozitive chirurgicale (203 pag.), Editura Printech, București, 2011, ISBN 978-606-521-665-5

2007

Antoniac I; Biomateriale metalice utilizate la execuția componentelor endoprotezelor totale de șold (254 pag.), Editura Printech, București, 2007, ISBN 978-973-718-881-6

Antoniac I; Miculescu F; Laptoiu D; Miculescu M; Biomateriale: Culegere de probleme (112 pag.), Editura Printech, București, 2007, ISBN 978-973-718-880-9

2001

Purghel F; Badea R; Antoniac I; Noțiuni de medicină pentru ingineri (171 pag.), Editura Printech, București, 2001, ISBN 973-652-358-6