Știința și managementul testării materialelor

Programul de master complementar propus, este conceput astfel încât să asigure atât pregătirea ştiinţifică şi tehnologică a cursanţilor, într-o gamă largă de încercări ale materialelor, precum şi aprofundarea conceptului de management al calitaţii (management tehnic, managementul laboratorului, asigurarea calităţii rezultatelor). Obiectivul director: formarea de specialişti în domeniul încercării materialelor şi produselor şi a evaluarii conformităţii acestora, conform cerinţelor, legilor şi normativelor naţionale şi ale Uniunii Europene. Aceste aspecte sunt însuşite prin cercetare aplicată în cadrul căreia studenţii proiectează şi implementează proceduri specifice Manualului Calităţii Laboratorului, cât şi proceduri operaţionale aferente unei încercari, inclusiv elaborarea bugetului de incertitudine şi estimarea incertitudinii de măsurare. Se acorda importanţă microeconomiei laboratorului, managementului proiectelor şi altor probleme specifice, cum sunt trasabilitatea şi creşterea eficienţei analitice.

Admitere

Programe de invatamant

Planuri de invatamant
Anul I
Anul II