Știința și expertizarea materialelor metalice avansate

Pregătirea în cadrul specializării are ca obiective cunoaşterea şi asimilarea noţiunilor teoretice privind procesele fundamentale care au loc la obţinerea materialelor cu proprietăţi deosebite, cunoaşterea tehnologiilor specifice de obţinere a materialelor metalice speciale, capacitatea de a oferi soluţii tehnice inovative în elaborarea materialelor speciale, dezvoltarea abilităţilor de analiză şi sinteză în cercetarea materialelor noi. Activitatea la specializare este coordonată de Departamentul de Ştiinţa Materialelor Metalice, Metalurgie Fizică și susţinută de cel mai vechi centru de cercetare înfiinţat în cadrul facultăţii (1994), respectiv Centrul de Cercetare şi Expertizare Materiale Metalice. Cunoştinţele, competenţele şi abilităţile dobândite sunt suficiente pentru a permite absolvenţilor să se angajeze pe piaţa muncii, să dezvolte o afacere proprie, să continue studiile universitare în ciclul de doctorat şi să se perfecţioneze permanent.

Admitere

Programe de invatamant

Planuri de invatamant
Anul I
Anul II